• ikon
  Camilla Hinz den 07-03-2018
  Skolebestyrelsesvalg 2018

  Skolebestyrelsens arbejde, og hvad det indebærer at være forældrerepræsentant


  Vær med til at skabe retning for dit barns skolegang!
   
  Har du lyst til at være med til at skabe retning for dit og andre børns skolegang? Så har du nu muligheden for at stille op som forældrerepræsentant til skolebestyrelsesvalget 2018!
  Der er brug for engagerede forældrerepræsentanter og sparringspartnere i skolebestyrelserne til dialog, inspiration og sparring om skolernes politik og fremtid.
  Vær med til at træffe vigtige beslutninger i forhold til skolens værdier, gældende ordensregler, elevernes trivsel, kvalitet i undervisningen, udviklende undervisningsmiljøer, samarbejdet mellem hjem og skole, skolens budget og meget mere. Som skolebestyrelsesmedlem har du nemlig reel indflydelse på dit barns skolegang, da skolebestyrelserne er med til at træffe beslutninger inden for rammerne af folkeskoleloven og Vedtægten for styrelsen af Gentofte Kommunes Folkeskolevæsen på alle områder, der vedrører skolen.
  Hør mere om skolebestyrelsens arbejde ved at henvende dig til skoleleder Rikke Michan eller Michael Toft Fihl, og meld dit kandidatur til at stille op til skolebestyrelsesvalget senest den 29. april 2018 til Rikke Michan eller sekretær Camilla Hinz.
   
  Regler og procedurer for valget
  Hvis I ønsker at læse mere om reglerne og proceduren for det kommende skolebestyrelsesvalg, kan I læse i vedhæftede ”Procedure for skolebestyrelsesvalg 2018”.
   
  Hvordan stiller jeg op til skolebestyrelsesvalget?
  Hvis du ønsker at stille op til skolebestyrelsesvalget 2018, skal du melde dit kandidatur til skoleleder Rikke Michan eller sekretær Camilla Hinz via ForældreIntra, via mail eller ved at aflevere en skriftlig besked på skolens kontor senest den 29. april 2018. Hvis der ikke er flere opstillede kandidater, end der skal vælges til bestyrelsen (inkl. suppleanter), er der fredsvalg. Hvis der er flere opstillede kandidater, end der skal vælges til bestyrelsen, skal der afholdes afstemningsvalg. Kandidaterne skal da aflevere en valgtekst inkl. info om hvem de er forældre til og et pasfoto af sig selv til skolens kontor. Afstemningsvalget vil blive afholdt elektronisk med frist den 9. maj.
  Se også tidsplanen i vedlagte bilag.